Geachte Gasten,

“… Graag neem ik u mee naar een paar indrukken die ik heb over Honore als mens, broer en kunstenaar.

Honore behoort tot het soort mens waarvoor niets vaststaat, alles verandert ook al zie je het niet. In zijn zoektocht naar het waarom van de dingen werkt hij met beelden. Zijn vragen over al het zijnde leiden hem.  Met hoofd, hart en handen werkt hij aan zijn interpretaties van de mens in al zijn verschijningsvormen in interactie met zijn omgeving. Zijn beelden zijn projecties van de samensmelting van zijn diepste binnenste leefwereld met de waargenomen werkelijkheid. Visionaire maar gelijktijdig actuele thema´s bepalen zijn werk. Tegenstelling is het kenmerk van zijn werk anders gezegd elke medaille heeft op zijn minst twee kanten. Paarsgewijs met elkaar verstrengeld presenteren zij  zich aan ons. De thema´s chaos, ordelijkheid, vergankelijkheid onsterfelijkheid, licht en donker, liefde en haat, mannelijke en vrouwelijke identiteit, wreedheid naast zachtheid co- existeren naast elkaar.

Zijn werk is gelaagd en leent zich voor een vluchtige eerste indruk en diepgaande bespiegelingen en dat vind ik knap. Wat ik daarnaast erg waardeer is dat er geen boodschap en dus oordeel in zijn werk besloten ligt. Een ieder die Honore’s werk bekijkt is vrij om te denken, te voelen en mag afwegen. Dat vind ik bevrijdend. Als ik Honore vraag wat hem drijft is steevast het antwoord dat het van binnen uitkomt en dat hij het moet doen. En zoals het bij de kunstenaar hoort continu getergd door twijfels over wat hij neerzet. In de psychologie heet dat, geloof ik,  de zoektocht naar zelferkenning en erkenning door anderen. Deze twijfel kan en wil ik niet wegnemen maar volgens mij komt het wel goed. …”

Fried Didden, Sneek 14 september 2019
Uitsnede uit zijn toespraak bij de opening van Home is where the Art isT in Galerie BAS10