Kunstenaar ben ik.
Zwerver en dromer was ik al als kleuter. Rusteloos; ploeteren door de drassige achterlanden van mijn geboortedorp. Strijden tegen de elementen, op zoek naar die ene plek om met losgewaaide takken en ander rondslingerend materiaal uit de natuur een tijdelijke beschutting te bouwen, voor mijzelf, mijn denkbeeldige reisgenoten en mijn dromen. In het dorp vonden ze mij maar ‘unne rare’. Na vele omzwervingen en na onder andere een lange carrière als informatie manager ben ik in 2016 als kunstenaar definitief uit de kast gekomen en creëer ik fulltime  op associatieve wijze verbeeldingen vanuit het enorme arsenaal van het onderbewuste (collectieve) geheugen. De levenskracht van de aarde, de invloed van de mensheid op onze planeet en de (on)bewuste verstoringen van een fragiele evenwicht,  vormen het fundament onder mijn werk. Daar bovenop krijgt mijn zoektocht naar integriteit en de gebrokenheid van de moderne mens haar plek. Een plaats waar chaos, ordelijkheid, vergankelijkheid, onsterfelijkheid, licht en donker, liefde en haat, mannelijke en vrouwelijke identiteit, wreedheid en zachtheid naast elkaar mogen bestaan.

Het wrk van Honoré Didden

Ravishingly Licking Your Delicious Ear

Ravishingly Licking Your Delicious Ear

 

 


My name is Honoré Didden.

I am an artist.
I was already a wanderer and dreamer, as a toddler. Restless; plodding through the swampy hinterlands of my hometown. Fighting against the elements, looking for that one place to use windblown branches and other material from nature to build a temporary shelter, for myself, my imaginary traveling companions and my dreams. In the village they thought I was a bit of a strange duck. After many wanderings and a long career as an informations manager, I finally came out as an artist in 2016. Since then I full-time create associative images derived from the enormous arsenal of the subconscious (collective) memory. The life force of the earth, the impact of humanity on our planet and the (un) conscious disturbances of a fragile balance, form the foundation of my work. On top of that foundation, my quest for integrity and the brokenness of modern humanity gets its place. A place where chaos, orderliness, transience, immortality, light and dark, love and hate, masculine and feminine identity, cruelty and gentleness may coexist.