Het werk van Honoré Didden

 

Het werk van Honoré Didden is gelaagd en leent zich zowel voor een toegankelijke eerste verkenning als diepgaande bespiegelingen. Zijn kunst presenteert zich in aangrijpende beelden vol symboliek en surrealisme, samengesmolten met literaire en mythische motieven. In zijn werk co- existeren chaos, ordelijkheid, vergankelijkheid, onsterfelijkheid, licht en donker, liefde en haat, mannelijke en vrouwelijke identiteit, wreedheid en zachtheid naast elkaar. Honoré Didden toont in zijn monumentale kunst zowel de gaafheid als de gebrokenheid van de moderne mens op zijn tocht naar identiteit en authenticiteit.

 


The work of Honoré Didden is layered and lends itself well to an accessible first exploration as profound reflections. His art presents itself in striking images full of symbolism and surrealism, merged with literary and mythical motifs. In his work coexist chaos, orderliness, mortality, immortality, light and dark, love and hate, male and female identity, cruelty and tenderness together. Honoré Didden shows in his monumental art both the integrity and the brokenness of modern man on his journey to identity and authenticity.